TABLE OF CONTENTS
2011 - VOLUME 36
     
SPECIAL ISSUE 1---------------------------------------------
 
       
  Cover Page
       
  Inner Cover Page
     
SPECIAL ISSUE 2 ---------------------------------------------
 
     
ISSUE 1 ---------------------------------------------    
i
   
       
Research Articles [Araştırma Makaleleri]    
1-5

Trans-9 18:1 oktadekanoik asit izomerinin sICAM-1, svıcam-1 ve IGF-1 düzeylerine etkileri

 
 
 
   
6-14

Cloning, expression and characterization of xylose isomerase from thermophilic Geobacillus caldoxylosilyticus TK4 strain

 
 
 
   
15-20

Dönüştürücü Büyüme Faktörü Beta (TGF- ß)’nın Tükürük Bezi Oksidan Olaylarına Zaman Bağımlı Etkisi

 
 
 
   
21-28

Protein-Polielektrolit Kompleks ve Konjugatlarının Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi Yöntemi ile İncelenmesi

 
 
 
   
29-34

Effect of alkaline pH on bioactive molecules of epidermal mucus from Labeo rohita (Rahu)

 
 
 
   
35-42

Serum Adiponectin and Vaspin Levels in Systemic Sclerosis

 
 
 
   
43-49

The Effects of Aminoguanidine on the Antioxidant Mechanisms and Nitrate Levels in Incisional Oral Mucosal Wound Healing Process

 
 
 
   
50-54

Eskişehir Bölgesinde Üçlü Test Tarama Parametrelerinin Medyan Düzeylerinin Belirlenmesi

 
 
 
   
55-60

The Role of Mannose-Binding Lectin-2 Gene Polymorphisms in Patients with Colorectal Cancer

 
 
       
61-67

Yeşilyuva Beldesi’ndeki Ayakkabı İmalatında Çalışanlarda Solvent Maruziyetinin Hepatotoksik Etkisi

 
 
 
   
68-72

Parental Attitude in Women with Hyperprolactinemia: a Controlled Cross-Sectional Study

 
 
       
Technical Report [Yöntem Bildirisi]    
73-79

25-OH-Vitamin D Hormon için Tandem Kütle Spektrometrede Yöntem Geçerli Kılma Çalışması ve Bu Yöntemin Farklı YöntemlerleKarşılaştırılması

 
 
       
80

Autoimmunity to Sa Peptide in Aggressive and Destructive Rheumatoid Arthritis

 
 
       
ISSUE 2 ---------------------------------------------    
i
   
       
Research Articles [Araştırma Makaleleri]    
83-92

Optimization of cold-adapted amylases and protease production by psychrotrophic Streptomyces 4 Alga using response surface methodology

 
 
 
   
93-101

Caulerpa scalpelliformis as an antibiotic carrier

 
 
 
   
102-106

Comparison of L-FABP, ALT and AST Levels in Chronic Hepatitis C

 
 
 
   
107-115

Gene cloning and characterization of TK1392, an NADH oxidase from Thermococcus kodakaraensis with a distinct C-terminal domain

 
 
 
   
116-121

Amino-terminal pro-brain natriuretic peptide (NT-proBNP) serum levels in females with different thyroid function states

 
 
 
   
122-135

Molecular evolution-directed approach for designing archaeal formyltetrahydrofolate ligase

 
 
 
   
136-142

Investigation of receptor activator of nuclear factor kappaB ligand and osteoprotegerin levels in multiple sclerosis patients

 
 
 
   
143-148

Correlation of serum coenzyme Q10 and bilirubin levels of jaundiced newborns in intermediate risk zone: Is it an etiopathogenic factor in neonatal jaundice?

 
 
 
   
149-153

Merinos ve Ile de France x Akkaraman sütlerinde iz element düzeyleri ve laktasyondaki değişimleri

 
 
 
   
154-159

Can urinary gamma glutamyl transferase be used as a bone resorption marker in postmenopausal osteoporosis?

 
 
 
   
160-164

The effects of acute and chronic hyperglycemia on serum paraoxonase activity

 
 
 
   
165-174

Effects of storage conditions on complete blood cell count parameters

 
 
 
   
175-182

Clinical applicability of FANCD2 mono-ubiquitination test for Fanconi Anemia diagnosis and a suggestion for an algorithm

 
 
       
Letter to the Editor [Editöre Mektup]
   
183-184

Tehlikeli maddeler içeren kazaların zararlarından korunmak üzerine

 
 
       
Errata [Düzeltmeler]    
185-186

Effect of alkaline pH on bioactive molecules of epidermal mucus from Labeo rohita (Rahu)

 
 
       
187

Serum adiponectin and vaspin levels in systemic sclerosis

 
 
       
ISSUE 3 ---------------------------------------------
i
       
Research Articles [Araştırma Makaleleri]    
188-192

Muscarinic receptor mediated cAMP response in human K562 chronic myelogenous leukemia cells

 
 
 
   
193-199

Tıbbi biyokimya uzmanları ile biyokimya uzmanlık eğitimi hakkında yapılan anket çalışması

 
 
 
   
200-206

Monoamine oxidase (MAO) activity and MAO-derived hydroxyl radical production in mouse model of hepatic ischemia-reperfusion Injury

 
 
 
   
207-212

Investigation of mitochondrial DNA of some West Anatolian Gammarus species (Crustacea: Amphipoda) by PCR-RAPD techniques

 
 
 
   
213-221

Nutritional value of some wild edible mushrooms from Black Sea Region (Turkey)

 
 
 
   
222-229

Bioconjugation of hepatitis B antigenic peptide with polymeric carriers through various carbodiimide chemistry

 
 
 
   
230-236

Radio-stimulation of phytohormons and bioactive components of coriander seedlings

 
 
 
   
237-241

Hepatoprotective effect of Cajanus cajan on tissue defense system in D-galactosamine-induced hepatitis in rats

 
 
 
   
242-247

α-Tokoferol ve askorbik asitin HDL’nin antioksidan özelliği üzerine in vitro etkileri

 
 
 
   
248-254

İsoproterenol ile miyokart infarktüsü oluşturulmuş sıçanlarda L-lizinin serum sialik asit düzeylerine etkisi

 
 
 
   
255-260

Role of the PON polymorphisms on progression of chronic hepatitis and cirrhosis

 
 
     
Technical Review [Metod Derlemesi]    
261-269

A Glance at the methods for detection of apoptosis qualitatively and quantitatively

 
 
     
Technical Report [Teknik Rapor]    
270-272

Kan gazı analiz cihazı ve direkt enzimatik ölçüm metodu ile elde edilen bikarbonat değerlerinin korelasyonu

 
 
       
Letter to the Editor [Editöre Mektup]
   
273-275

HIV aşısı

 
 
       
ISSUE 4 ---------------------------------------------
i
Research Articles [Araştırma Makaleleri ]
   
276–282

Mekanik ventilasyona bağlı olarak gelişen diafragma disfonksiyonunda serum ve doku düzeyindeki oksidatif strese teofilinin etkisi

     
     
       
283–289

Investigation of the effects of stobadine on the antioxidant enzymes in carbon tetra chloride mediated brain toxicity

     
     
       
290–295

Inhibitory effect of Calamintha nepeta subsp. glandulosa essential oil on lipoxygenase

     
     
       
296-302

In vitro culturing and assessment of somaclonal variation of Solanum tuberosum var. desiree

     
     
       
303–309

Kininogen 1 gene polymorphisms are not associated with intracerebral hemorrhage in a Chinese Han population

     
     
       
310–316

The Relationship Between Blood Antioxidant Enzyme Levels and Genotype During Migraine Attack and Initial Periods in Migraine Patients

     
     
       
317–321

Investigation of nitric oxide-ADMA pathway of liver and kidney in endotoxemia

     
     
       
322–328

FTIR and SEM analysis of thermo-chemical fractionated sugarcane bagasse

     
     
       
329–333

Streptozotosin ile diyabet oluşturulmuş sıçanlarda aminoguanidinin serum paraoksonaz aktivitesi üzerine etkisi

     
     
       
334–341

Synthesis and Properties of Biopolymer Based on Gelatin-G-Poly(Sodium Acrylate-Co-Acrylamide) for Cephalexin Controlled Release

     
     
       
342–349

Chemical composition and antimicrobial activity of essential oil of Thymus vulgaris from Yemen

     
     
       
350–355

Expression of ASC in post-mortem brain samples of Alzheimer’s disease patients: A possible role for ASC in Aβ amyloid formation

     
     
       
Technical Reports [Teknik Raporlar]    
356–361

“Gerçek” Kreatinin Ölçümü İçin Geliştirilen Kreatinin Ölçüm Yöntemlerinin Karşılaştırılması

     
     
       
362–366

Klinik biyokimya laboratuvarında ölçüm belirsizliği: pratik uygulama

     
     
       
Review [Derleme]    
367–373

Ras Protein Ailesi: Hücresel İşlevi, Moleküler Kontrolü, Onkogenezdeki Rolü

     
     
       
Opinion [Görüş]    
374–383

Klinik laboratuvar test sonuçlarının uluslararası ve ulusal harmonizasyonu, standardizasyonu ve HbA1c örneği

     
     
       
Erratum [Düzeltme]    
384-393

Nutritional value of some wild edible mushrooms from the Black Sea region (Turkey)

     
     
       
394-396

Hakem/Yazar Dizini

     
       
       
 
 
   

 

webmaster@TurkJBiochem.com