İÇİNDEKİLER
CİLT 38 - 2013
       
ÖZEL SAYI 1 -------------------------------------    
  25. ULUSAL BİYOKİMYA KONGRESİ 8.58M PDF
  3 - 6 Eylül 2013, İzmir     
       
SAYI 1 ---------------------------------------------    
Yayın Kurulu - Bilimsel Danışma Kurulu 199K PDF
[Editorial Board - Scientific Advisory Board]
     
Editörden [Editörial]
001-004 Bir Deney Tasarımı Türü: Rasgele Blok Düzeni 279K PDF
  [An Experimental Design Technique: Randomized Block Design]    
  Ergun Karaağaoğlu    
       
Araştırma Makaleleri [Research Articles]
005-012 The frequencies of c-kit proto-oncogene (KIT) mutations in gastrointestinal stromal tumours: a population based study from Aegean Region of Turkey 655K PDF
  [Gastrointestinal stromal tümörlerde c-kit proto-onkogeni (KIT) mutasyon sıklıkları: Türkiye’nin Ege Bölgesi kaynaklı populasyon çalışması]    
  Gizem Çalıbaşı, Yasemin Baskın, İlhan Öztop, Özgül Sağol, Koray Atila, Hülya Ellidokuz, Uğur Yılmaz    
       
013-017 The effect of erythropoietin application on erythrocyte Na,K- ATPase activities in patients with diabetic polyneuropathy 266K PDF
  [Diyabetik polinöropatili hastalarda eritropoietin uygulamasının eritrosit Na,K- ATPaz aktivitesi üzerine etkileri]    
  Seval Akbulut, Mehmet Gürbilek, Aysel Kıyıcı, Mehmet Aköz, Lütfullah Altıntepe, Aynur Karakuşçu, Cemile Topçu    
       
018-024 Yaşlanma ile antioksidanların ilişki 340K PDF
  [The relationship of antioxidants with aging]    
  İclal Geyikli, Müslüm Akan, Mehmet Tarakçıoğlu    
       
025-030 Monitoring of anthropogenic influences on underground and surface water quality of Indus River at district Mianwali-Pakistan 496K PDF
  [Pakistan-Mianwali’deki Indus Nehri’nin yeraltı ve yüzey suyu kalitesi üzerine antropojenik etkilerin izlenmesi]    
  Sadia Ata1, Feroza Hamid Wattoo, Imran Qasim1, Muhammad Hamid Sarwar Wattoo, Syed Ahmed Tirmizi, Muhammad Abdul Qadir    
       
031-036 The Effects of Ara-C, Simvastatin and combo therapy on energy metabolism of HL-60 promyolocytic leukemia cell lines 451K PDF
  [HL-60 lösemi hücrelerinde Ara-C ve Simvastatinin tek tek ve kombine kullanımlarının enerji metabolizması üzerindeki etkileri]    
  Hakan Boyunağa, Z.Günnur Dikmen, Levent Kenar, Oral Saygun, Hatice Keleş, Ali Ugur Ural, Mustafa Lale, Mehmet Koşargelir    
       
037-042 PSA-based parameters and their diagnostic performances in patients with prostate cancer and benign prostatic hyperplasia 460K PDF
  [Prostat kanserli ve benign prostat hiperplazili hastalarda PSA bazlı parametreler ve tanısal performansları]    
  Derya Koçer, Çiğdem Karakükcü, Hatice Karaman, Arzu Taşdemir, Mehmet Ali Ergül    
       
043-048 Serum anti-carbonic anhydrase I and II antibodies and polycystic ovary syndrome 392K PDF
  [Serum anti-karbonik anhidraz I ve II antikorları ve polikistik over sendromu]    
  Ahmet Menteşe, Süleyman Güven, Ayşegül Sümer, İbrahim Turan, Selim Demir, Süleyman Caner Karahan, Ahmet Alver    
       
049-056 Intrinsic tryptophan fluorescence and related energy transfer in Leghemoglobin isolated from Arachis hypogea 1.38M PDF
  [Arachis hypoge’dan izole edilmiş Leghemoglobin’lerde içsel Triptofan floresan ve floresana bağlı enerji transfer çalışmaları]    
  Pijush Basak, Maitree Bhattacharyya    
       
057-062 Influence of brewing pots on mineral content of black tea infusions 1.95M PDF
  [Demleme kaplarının siyah çay demlerindeki mineral içeriğine etkisi]    
  Muhittin Tayfur, Nilgun Karaagaoglu, Sevil Basoglu, Seyit Mehmet Mercanlıgil    
       
063-067 Assessment of platelet aspirin responsiveness in Turkish Population with PFA-100, serum thromboxane B2, soluble CD40 ligand and soluble P-Selectin] 297K PDF
  [Türk Populasyonunda aspirin cevapsızlığının PFA-100, serum tromboksan B2, çözünür CD40 Ligand ve çözünür P-Selektin ile değerlendirilmesi]    
  Bülent Saka, Sema Genç, Hacer Eroğlu, Timur Akpınar, Aytaç Karadağ, Leyla Kılıç, Nilgün Erten, Cemil Tasçıoğlu, Beyhan Ömer    
       
068-074 Purification and properties of a novel fungal alkaline keratinase from Cunninghamella echinulata 602K PDF
  [Yeni fungal alkali keratinazın Cunninghamella echinulata’dan saflaştırılması ve özelliklerinin tanımlanması]    
  Sunil S. More, Divya Lakshmi Sridhar, Sahana N.Prakash, Jyothi Vishwakarma, Swathi Umashankar    
       
075-080 Effect of cigarette smoking based on hematological parameters: comparison between male smokers and non-smokers 318K PDF
  [Sigara kullanımının hematolojik parametrelere etkisi: Sigara kullanan erkekler ile kullanmayan bireylerin karşılaştırılması]    
  Muhammad Asif, Sajjad Karim, Zubaida Umar, Arif Malik, Tariq Ismail, Adeel Chaudhary, Mohammed Hussain Alqahtani and Mahmood Rasool    
       
081-091 The effects of nutrient supplements on the production of lactic acid from cheese whey 553K PDF
  [Peynir altı suyundan laktik asit üretimine besin ilavelerinin etkileri]    
  Berçem Eldeleklioğlu, Emine Bayraktar, Ülkü Mehmetoğlu    
       
092-100 Regulation of Glutathione S-Transferase Mu with type 1 diabetes and its regulation with antioxidants 623K PDF
  [Glutatyon S-Transferaz Mu izoziminin Tip 1 diyabet ve antioksidanlar ile düzenlenmesi]    
  Gökhan Sadi, Deniz İrtem Kartal, Tülin Güray    
       
101-108 Isolation and Characterization of Amylase Producing Yeasts and Improvement of Amylase Production 987K PDF
  [Amilaz Üreticisi Mayaların İzolasyonu ve Karakterizasyonu ve Amilaz Üretiminin Arttırılması]    
  H. Tansel Yalçın, Cengiz Çorbacı    
       
Olgu Sunumu [Case Report]
109-113 Genetic approach to the patient and the family: A Rett Syndrome case with p.R270X mutation in MECP2 gene 865K PDF
  [Hasta ve aileye genetik yaklaşım: MECP2 geninde p.R270X mutasyonu olan Rett Sendromlu olgu]    
  Filiz Hazan, Orkide Guzel, Mehmet Celegen, Ajlan Tukun    
       
Editöre Mektup [Letter to the Editor]
114-117 Evaluation of the “15th Practical Flow Cytometry Course” 291K PDF
  [ “XV. Uygulamalı Flow Sitometri Eğitimi”nin Değerlendirilmesi]    
  Suzan Cinar, Gaye Erten, Esin Aktas Cetin, Sema Bilgic Gazioglu, Umut Can Kucuksezer,  Ali Osman Gurol, Gulderen Yanikkaya Demirel, Gunnur Deniz    
       
Derleme Makale [Review Article]
118-125 Careers and Research Performance of PhD Program Graduates of Health Sciences in Turkey 475K PDF
  [Türkiye’de Sağlık Bilimleri Doktora Programlarından Mezun Olanların Kariyerleri ve Araştırma Performansları]    
  Zahide Cavdar, Cevval Ulman, Güldal Kirkali, Hakan Baydur, Gül Guner Akdogan    
       
SAYI 2 ---------------------------------------------    
Yayın Kurulu - Bilimsel Danışma Kurulu 199K PDF
[Editorial Board - Scientific Advisory Board]
       

Araştırma Makaleleri [Research Articles]

126-132 Effect of econazole on Ca2+ signaling in human colorectal adenocarcinoma cells 322K PDF
  [İnsan kolorektal adenokarsinom hücrelerindeki Ca2+ sinyal iletimi üzerine ekonazolün etkisi]    
  Celia Carrillo, María del Mar Cavia, Sara R. Alonso-Torre    
       
133-137 Complete blood cell parameters of Anti-HP IgG antibody positive and negative subjects 899K PDF
  [Anti-HP IgG antikoru pozitif ve negatif bireylerde tam kan sayım parametreleri]    
  Tevfik Noyan    
       
138-144 Protective role of edible clam Paphia malabarica
(Chemnitz) against lipid peroxidation and free radicals
449K PDF
 

[Lipid peroksidasyonu ve serbest radikal oluşumuna karşı yenilebilir istiridye Paphia malabaricanın (Chemnitz) rolü]

   
  Ravindra Tanaji Pawar, Smita Suresh Nagvenkar, Tanaji Gajanan Jagtap    
       
145-153 Deneysel kolitte L-karnitinin serum paraoksonaz, arilesteraz ve laktonaz aktivitelerine ve oksidatif duruma etkisi 1.45M PDF
  [Effect of L-carnitine on serum paraoxonase, arylesterase and lactonase activities and oxidative status in experimental colitis]    
  Eray Özgün, Gülben Sayılan Özgün, Sevgi Eskiocak, Ömer Yalçın, Selma Süer Gökmen    
       
154-162 Changes in Gene Methylation Following Chemotherapy in Breast Cancer Cell Lines 899K PDF
  [Meme Kanseri Hücre Soylarında Kemoterapiyi Takiben Oluşan Gen Metilasyon Değişiklikleri]    
  Ferda Ari, Rudolf Napieralski, Engin Ulukaya    
       
163-168 Effect of lisinopril on oxidative stress in brain tissues of rats with L-Name induced hypertension 410K PDF
  [L-Name ile hipertansiyon oluşturulan sıçanların beyin dokularındaki oksidatif stres üzerine lisinoprilin etkisi]    
  Serkan Kirbas, Suleyman Kutluhan, Aynur Kirbas, Recep Sutcu, Ahmet Kocak, E. Ertugrul Uzar    
       
169-175 Asymmetric dimethylarginine and arginine levels in patients with rheumatoid arthritis 478K PDF
  [Romatoid artritli hastalarda asimetrik dimetilarjinin ve arjinin düzeyleri]    
  Hüsamettin Vatansev, Bahadır Öztürk, Sema Yılmaz, Abdullah Sivrikaya, Mehmet Dağlı, Aysel Kıyıcı, Ali Ünlü    
       
181-185 Esrar (cannabis) ve opiyat testleri için ölçme belirsizliği değerinin saptanması ve klinik karar değerine etkisi 377K PDF
  [Evaluation of measurement uncertainty for tetradihidrocannabinol and opiate tests and its effect on clinical decision values]    
  Banu Aslan Şentürk, Yusuf Cem Kaplan, Türkan Yiğitbaşı, Barış Karadaş, Nabi Zorlu, Recep Sütçü    
       
186-192 The role of mdr1 gene polymorphisms in type 2 Diabetes Mellitus 371K PDF
  Tip 2 diyabette mdr1 gen polimorfizmlerinin rolü    
  Özlem Karatoprak, Zeynep Ermiş Karaali, Kutluhan İncekara, Faruk Çelik, Ümit Zeybek, H.Arzu Ergen, Turgay İsbir    
       
193-199 Fungal lipid üretimi ve biyodizel üretiminde kullanılabilirliği 665K PDF
  [Fungal lipid production and usage in biodiesel production]    
  Figen Çiçek, Emine Yalçın    
       
200-206 Determination of decolorization properties of Reactive Blue 19 dye using Horseradish Peroxidase enzyme 748K PDF
  Horseradish Peroksidaz enzimi kullanılarak Reactive Blue 19 boyasının renk giderilmesinin belirlenmesi    
  Mithat Celebi, Melda Altikatoglu, Zeynep Mustafaeva Akdeste, Hüseyin Yıldırım    
       
207-217 Investigation of aromotase inhibition by several dietary vegetables in human non–small cell lung cancer cell lines 842K PDF
  [İnsan küçük hücreli olmayan akciğer kanser hücrelerinde çeşitli gıdalar tarafından aromataz inhibisyonunun araştırılması]    
  Gurbet Celik, Hakan Akca, Alaattin Sen    
       
229-237 L929 Fibroblast Hücre Hattında Topoizomeraz İnhibisyonunun DNA Onarımı ve Apoptozis Üzerine Etkisi 1.83M PDF
  [The Effects of Topoisomerase Inhibition on DNA Repair and Apoptosis in L929 Fibroblasts]    
  İrem Doğan, Atiye Seda Yar, Volkan Ergin, Sevda Menevşe, Adnan Menevşe, Abdullah Ekmekçi    
       
Editöre Mektup [Letter to the Editor]
176-180 Medicine in philately: Karl Landsteiner, the father of blood grouping 2.50M PDF
  [Filatelide tıp: Karl Landsteiner, kan gruplarının kurucusu ]    
  E. Elif Vatanoğlu-Lutz, Ahmet Doğan Ataman    
       
Derleme Makale [Review Article]
218-228 Mitojenle etkinleşen protein kinazların heterotrimerik G proteinleri ile düzenlenmesi 536K PDF
  [Regulation of mitogen activated protein kinases through heterotrimeric G proteins]    
  Bahire Küçükkaya, Lale Afrasyap    
       
SAYI 3 ---------------------------------------------    
Yayın Kurulu - Bilimsel Danışma Kurulu 181K PDF
  [Editorial Board - Scientific Advisory Board]
       
Araştırma Makaleleri [Research Articles]
243-249 Periferik kandan izole edilen hematopoietik kök hücrelerin megakaryosite farklılaştırılması 1.18M PDF
  [Differentiation of hematopoietic stem cells isolated from peripheral blood to megakaryocyte]    
  Özlem Bingöl Özakpınar, Anne-marie Maurer, Cafer Adıgüzel, Özlem Tuğçe Çilingir, Muzaffer Demir, Fikriye Uras    
       
250-257 Heteroplasmy and length variation in the tRNApro- Dloop regions of three sturgeon species (A. stellatus, A. gueldenstaedtii and H. huso) from the Turkish coast of the Black Sea 927K PDF
  [Karadeniz’in Türkiye kıyılarından örneklenen üç mersin balığı türü (A. stellatus, A. gueldenstaedtii ve H. huso) nün tRNApro-Dloop bölgelerinde heteroplazmi ve boy varyasyonu]    
  Yılmaz Çiftci, Oğuzhan Eroğlu, Şirin Firidin    
       
258-261 The Relationship Between NO, ADMA and Homocysteine in Endotoxin-Mediated Inflammation in HUVEC Cultures 274K PDF
  [HUVEC Kültürlerinde Endotoksin-Aracılı İnflamasyonda NO, ADMA ve Homosistein Arasındaki İlişki]     
  Özge Tuğçe Paşaoğlu, Nurten Türközkan, Mustafa Ark, Belgin Polat, Mehmet Ağıllı, Halil Yaman     
       
262-279 Human Androgen Receptor Inhibitors: Computational 3D QSAR Studies to Design Lead Compounds for Treatment of Prostate Cancer  1.17M PDF
  [İnsan Androjen Reseptör İnhibitörleri: Prostat Kanseri Tedavisinde Kurşun Bileşikleri Tasarımında Sayısal 3D QSAR Çalışmalar]     
  Neelakantan Suresh     
       
280-285 Sequence Variant in the LPIN1 gene in Patients with Metabolic Syndrome  375K PDF
  [Metabolik Sendrom Hastalarında LPIN1 Geni Dizi Varyantı] 
  Birgül Vanizor Kural, Orhan Değer, Cihangir Erem, Fulya Balaban Yücesan, Yaşam Barlak, İbrahim Turan, Rezzan Aliyazıcıoğlu     
       
286-290 The Relationship Between Glycemic Control And Asymmetrical Dimethylarginine Levels  280K PDF
  [Glisemik Kontrol ve Asimetrik Dimetilarginin Düzeyi İlişkisi]     
  Özlem Çakır Madenci, Nihal Yücel, Zeynep Arıkan, Mehmet Sargın, Derya Akbaba, Osman Kaya, Asuman Orçun Kaptanağası     
       
291-298 Establishment and Biological characterization of a Large Yorkshire Pig fibroblast line  1.15M PDF
  [Geniş yapılı Yorkshire domuz ırkına ait fibroblast hattının kurulması ve biyolojik karakterizasyonu]     
  Yuhua Gao, Changqing Liu, Changli Li, Weijun Guan, Yuehui Ma      
       
299-307 Optimization of fed-batch fermentation for organic solvent tolerant and thermostable lipase production from recombinant E. coli  444K PDF
  [Rekombinant E. coli'den organik çözücüye toleranslı ve ısıya dayanıklı lipaz üretimi için kesikli-beslemeli fermantasyon optimizasyonu]     
  Rubina Nelofer, Raja Noor Zaliha Raja Abd Rahman, Mahiran Basri, Arbakariya B. Ariff     
       
308-312 Endothelial nitric oxide synthase VNTR (intron 4 a/b) polymorphism association with nonsyndromic oral clefts  259K PDF
  [Endotelyal nitric oksit sentaz VNTR (intron 4 a/b) polimorfism ve semptomatik olmayan dudak yariklari ile iliskisi]     
  Jyotsna Murthy, Venkatesh Babu Gurramkonda, Saikrishna Lakkakula, Ram Mohan Pathapati, Rajasekhar Maram, Bhaskar V.K.S. Lakkakula      
       
313-318 Improved Performance of Pseudomonas fluorescens lipase by covalent immobilization onto Amberzyme  340K PDF
  [Amberzyme üzerine kovalent immobilizasyon ile Pseudomonas fluorescens lipazın geliştirilmiş performansı]     
  Yakup Aslan, Nurrahmi Handayani, Erythrina Stavila, Katja Loos      
       
319-328 Structural stability of commercial ficin under different denaturing conditions  2.50M PDF
[Ticari fisinin yapısal stabilitesine farklı denature edici koşulların etkisi] 
Nabilah Abdul Aleem Sidek, Adyani Azizah Abdul Halim, Habsah Abdul Kadir, Saad Tayyab 
       
329-336 Purification and characterization of a pH and heat stable esterase from Geobacillus sp. TF17  568K PDF
  [pH ve ısıl kararlı bir esterazın Geobacillus sp. TF17 suşundan saflaştırılması ve karakterizasyonu]     
  Çiğdem Ayna, Yakup Kolcuoğlu, Fulya Öz, Ahmet Colak, Nagihan Sağlam Ertunga     
       
337-344 Is procalcitonin a more sensitive parameter than other acute phase reactants for early infection in arthroplasty?  470K PDF
  [Artroplastide erken enfeksiyon için prokalsitonin diğer akut faz reaktanlarından daha hassas bir parametre mi?]     
  Ahmet Özmeriç, Halil Burç, Nevres Hürriyet Aydoğan, Yakup Barbaros Baykal, Tolga Atay    
       
345-349 Effects of Ellagic acid and Hesperetin on Levels of Some Elements in Livers of Aluminum-Induced Rats  277K PDF
  [Aluminyuma Maruz Kalmış Sıçanların Karaciğerlerindeki Bazı Elementlerin Seviyeleri Üzerine Hesperetin ve Ellagik Asitin Etkileri]     
  Ahmet Özkaya, Harun Çiftçi, Alpaslan Dayangaç, B.Sitki Çevrimli, Ali Ölçücü, Sait Çelik     
       
350-355 Expression and functional analyses of two essential myosin light chains from the fast white muscle of the spotted mandarin fish Siniperca scherzeri  736K PDF
  [Benekli mandarin balığı, Siniperca scherzeri, dayanıklı beyaz kaslarından iki esansiyel miyozin hafif zincirinin ekspresyonu ve fonksiyonel analizi]     
  Wuying Chu, Yulong Li, Kaizhuo Wang, Dunxue Chen, Honghui Li, Xufang Liang, Jianshe Zhang     
 

Teknik Rapor [Technical Report]

239-242 Serum sistatin c analizinde türbidimetrik yöntemin performans değerlendirmesi ve nefelometrik yöntemle karşılaştırılması 373K PDF
  [Methodological evaluation of a turbidimetric method for the analysis of serum cystatin c and comparison with a nephelometric method]    
  Aybala Erek Toprak, Burçin Erdem Kınaş, Ahmet Rıza Uras    
       
356-359 An underestimated preanalytical error source: Centrifuge temperature  296K PDF
  [Gözden kaçan bir preanalitik hata kaynağı: Santrifüj sıcaklığı]     
  Fatma Meriç Yılmaz, Serkan Kıral, Nihal Boğdaycıoğlu, Sema Uysal     
       
SAYI 4 ---------------------------------------------    
Yayın Kurulu - Bilimsel Danışma Kurulu 181K PDF
  [Editorial Board - Scientific Advisory Board]    
       
Araştırma Makaleleri [Research Articles]
360-368 Influencing of amino acid composition of green freshwater algae and cyanobacterium by methods of cultivation  384K PDF
  [Kültivasyon metotlarının yeşil taze su algleri ve siyanobakter amino asitleri kompozisyonu üzerine etkisi]     
  Dušan Samek, Ladislava Mišurcová, Ludmila Machu, František Bunka, Miroslav Fišera     
       
385-395 Optimization of media and submerged fermentation conditions using central composite design for increased endoglucanase production by Cladosporium sp. NCIM 901 577K PDF
  [Cladosporium sp. NCIM 901 ile artmış endoglukanaz üretiminin merkezi kompozit düzenleme kullanılarak vasat ve dipüstü fermentasyon durumunun optimizasyonu]     
  Poludasu Rama Mohan, Poondla Vijaya Kumar, Obulam Vijaya Sarathi Reddy     
       
396-402 Purification and characterization of acid phosphatase from monocrotophos (MCP) hydrolyzing Aspergillus niger ITCC 7782.10 Isolated from Local Agricultural Field  919K PDF
  [Yerel tarım alanlarından monocrotophos’u (MCP) hidrolize eden Aspergillus niger ITCC 7782.10’dan izole edilen asit fosfatazın saflaştırılması ve tanımlanması]     
  Rachna Jain, Veena Garg, Koushalya Dangwal, Madhuri Kaushish Lily    
       
403-408 Antiprotozoal activity and cytotoxicity of Lycopodium clavatum and Lycopodium complanatum subsp. chamaecyparissus extracts 445K PDF
  [Lycopodium clavatum ve Lycopodium complanatum subsp. chamaecyparissus ekstrelerinin antiprotozoal aktivitesi ve sitotoksisitesi]    
  Ilkay Erdoğan Orhan, Bilge Şener, Marcel Kaiser, Reto Brun, Deniz Tasdemir    
       
409-415 Antioxidant activity and protective effects of commercial propolis on gentamicin induced nephrotoxicity in rabbitsin vitro study 900K PDF
  [Tavşanlarda gentamisin kaynaklı nefrotoksisitede ticari arı reçinesinin antioksidan aktivitesi ve koruyucu etkisi - in vitro çalışma ]    
  Ismail Hamad Osman, Ahmed Abdel Hafez Tantaway      
       
416-424 Purification and characterization of one novel cationic antimicrobial peptide from skin secretion of Bufo kavirensis  866K PDF
  [Bufo kavirensis’in deri salgısından yeni bir katyonik antimikrobiyal peptidin saflaştırılması ve karakterizasyonu]     
  Hadi Zare-Zardini, Leila Ebrahimi, Mohammad Mahdi Ejtehadi, Azam Hashemi, Adel Ghorani Azam, Aref Atefi, Mojgan Soleimanizadeh     
       
425-431 In vitro antioxidant and antibacterial properties and total
phenolic contents of essential oils from Thymus vulgaris,
T. kotschyanus, Ziziphora tenuior and Z. clinopodioides
381K PDF
  [Thymus vulgaris, T. kotschyanus, Ziziphora tenuior ve Z. clinopodioides’den elde edilen esansiyel yağların bütün fenolik içeriklerinin, antioksidan ve antibakteriyel özelliklerinin in vitro olarak incelenmesi]     
  Javad Aliakbarlu, Farnaz Shameli    
       
432-437 Anti-prothrombin antibodies in type 1 Diabetes Mellitus 348K PDF
  [Tip 1 Diabetes Mellitus'ta Anti-protrombin antikorları]    
  Filiz Bakar, Uğur Ünlütürk, Nilgün Başkal, Serpil Nebioğlu     
       
438-444 Molecular cloning and characterization of TK1111, a cupin-type phosphoglucose isomerase from Thermococcus kodakarensis  796K PDF
  [Bir Cupin-tip fosfoglukoz izomeraz olan TK1111’in Thermococcus kodakarensis’den moleküler klonlanması ve karakterizasyonu]     
  Shahzada Nadeem Abbas, Naeem Rashid, Iram Aziz, Muhammad Akhtar     
       
445-450 Age-related changes in the activity and expression of manganese superoxide dismutase, and mitochondrial oxidant generation in female and male rats  337K PDF
  [Dişi ve erkek sıçanların mangan superoksit dismutaz aktivitesi ve ekspreyonu ile mitokondriyal oksidan üretiminde yaşla ilişkili değişiklikler]     
  Evin Ademoglu, Koray Ozcan, Sevda Tanrikulu Kucuk, Figen Gurdol     
       
451-456 Myelin basic protein profile of central nervous system in experimentally induced demyelination and remyelination  397K PDF
  [Deneysel demiyelinasyon ve remiyelinasyonda merkezi sinir sisteminin miyelin temel protein profili]     
  Gül Fatma Yarım, Murat Yarım, Gülay Çiftci, Mehmet Önder Karayiğit      
       
457-467 Optimization of dilute acid and alkaline peroxide pretreatment to enhance ethanol production from wheat straw 618K PDF
  [Buğday saplarından etanol üretimini arttırmak için seyreltik asit ve alkali peroksit önarıtım işlemlerinin optimizasyonu]    
  Pınar Karagöz, Melek Özkan     
       
468-474 Bacteriorhodopsin embedded in gelatin and polyvinyl alcohol films as recording materials for holographic memories  2.68M PDF
  [Jelatin ve polivinil alkol filmlere holografik hafızalar için kayıt edici materyal olarak bakteriorodopsin yerleştirilmesi]     
  Sajad Janfaza, Ahmad Molae Rad, Maryam Khayati, Azita Etemadzadeh, Zhila Jamshidinia     
       
475-482 Asetaminofen ile toksik hepatit oluşturulan ratlarda L-karnitinin etkisi 1.43M PDF
  [The effects of L-carnitine on acetaminophen induced hepatotoxicity in rats]    
  Özgür Aktaş, Sevgi Eskiocak, Gülben Sayılan Özgün, Ömer Yalçın, Necdet Süt     
       
483-493 Glukoz oksidaz enzim agregatları kullanılarak ß-D-glukozun parçalanma kinetiğinin modellenmesi 2.22M PDF
  [Modelling of the ß-D-glucose destruction kinetics by using glucose oxidase enzyme aggregates]    
  Oğuz Akpolat, Fatma Ayhan, Hakan Ayhan     
       
494-498 Çevre ve flora kaynaklarının arı ürünlerinin mineral madde içerikleri ile ilişkisi 293K PDF
  [Relationship between environmental and flora change with mineral content of honey bee products]    
  Cevat Nisbet, Ahmet Güler, Gül Fatma Yarım, Sena Cenesiz, Yuksel Ardalı    
       
499-505 Molecular cloning and functional identification of analgesic peptides from Buthus martensii Karsch  1.22M PDF
  [Buthus martensii (Karsch)’deki analjezik peptidlerinin moleküler klonlanması ve fonksiyonel tanımlanmaları]     
  Jianhua Shao, Chunchao Zhao, Changye Hui, Rui Zhao, Xiaoyang Ruan      
       
Olgu Sunumu [Case Report ]
369-371 A case of Hemoglobin Beckman; An example of hemoglobin variants interfering with HbA1c measurement 311K PDF
  [Hemoglobin Beckman olgusu; HbA1c ölçümünü interfere eden hemoglobin varyantlarına bir örnek]    
  Nihal Yücel, Özlem Çakır Madenci, Lale Dağdelen, Derya Aksoy, Asuman Orçun Kaptanağası    
       
Derleme Makale [Review Article]
372-384 Koroner kalp hastalığında peroksizom proliferatör-aktive reseptör (PPAR) izoformları 519K PDF
  [Peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR) isoforms in coronary heart disease]    
  Hülya Yılmaz Aydoğan, Özlem Kurt, Özlem Kurnaz, Başak Akadam Teker, Özlem Küçükhüseyin    
       
Görüş [Opinion]
506-512 Biyokimya laboratuvar eğitimine çok disiplinli yaklaşım 331K PDF
  [The multidisciplinary approach to biochemistry laboratory education]    
  Figen Erkoç, Aylin Sepici-Dinçel, Levet Kayrın, Yeşim Özkan, Subhan Ekşioğlu, Meral Yüksel, Goncagül Haklar, Özlem Yavuz, Haydar Çelik, Muhsin Konuk, Sevil Kurban, Hamdi Uysal, Üçler Kısa, Ebru Bodur, Meryem Selvi, Gülçin Akca, Bolkan Şimşek     
       
513-516 Hakem/Yazar Dizini 118K PDF
  [Reviewer/Author Index]    
       
 
 
   

 

webmaster@TurkJBiochem.com