İÇİNDEKİLER    
       
       
CİLT 40 - 2015    
       
ÖZEL SAYI 1 -------------------------------------    
  27. Ulusal Biyokimya Kongresi, Antalya 5.17M PDF
  27th National Biochemistry Congress    
  3-6 November 2015, Antalya, Turkey    
       
  7. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi 1.00M PDF
  28 - 30 Mayıs 2015, Samsun    
       
  Kapak Sayfası 114K
       
SAYI 1 ---------------------------------------------    
Yayın Kurulu - Bilimsel Danışma Kurulu 126K PDF
  [Editorial Board - Scientific Advisory Board]    
       
Araştırma Makalesi [Research Article]
       
001-007 Altered ratio of proapoptotic and antiapoptotic proteins in different brain regions of female rats in model of post-traumatic stress disorder 364K PDF
  [Post-travmatik stres hastalığı modelinde dişi sıçanların farklı beyin bölgelerinde proapoptotik ve antiapoptotik proteinlerin oranındaki değişim]    
  Aslı Aykaç, Mehmet Zafer Gören, Hülya Cabadak    
       
008-014 Biochemical characterization of a new thermostable lipase from Bacillus pumilus strain 372K PDF
  [Bacillus pumilus suşundan elde edilen yeni termostabil lipazın biyokimyasal karakterizasyonu]    
  Faouzi Laachari, Fatimazahra El Bergadi, Adel Sayari, Soumya Elabed, Iraqui Mohammed, El Hassan Harchali, Saad Koraichi Ibnsouda    
       
015-023 Purification and kinetic characteristics of hepatic 6-phosphogluconate dehydrogenase (6PGD) from yellow catfish Pelteobagrus fulvidraco 883K PDF
  [Sarı kedi balığı Pelteobagrus fulvidraco karaciğer 6-fosfoglukonat dehidrojenaz (6PGD)’ın saflaştırılması ve kinetic özellükleri]    
  Meiqin Zhuo, Zhi Luo, Xiaoying Tan, Wei Hu, Lindan Sun, Jialang Zheng, Qiliang Chen    
       
024-030 Atherogenic dyslipidemia, subclinical atherosclerosis, non-alcoholic fatty liver disease and insulin resistance in polycystic ovarian syndrome 236K PDF
  [Polikistik over sendromunda insülin direnci, aterojenik dislipidemi, subklinik aterosklerozis ve non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı]    
  Gamze Sinem Çağlar, Mine Kiseli, Rabia Seker, Elif Didem Ozdemir, Demet Karadag, Selda Demirtas    
       
031-036 Proinflammatory effect of AbetaPP induced ST6GAL1 secretion from C2C12 myogenic cell line 381K PDF
  [C2C12 miyojenik hücre hattında AbetaPP tarafından indüklenen ST6GAL1 salgılanmasının proinflamatuar etkisi]    
  Burcu Balcı Hayta, Sevim Erdem Özdamar, Pervin Dinçer    
       
037-043 Associations of pentraxin 3 with presence and severity of coronary artery disease in type 2 diabetes patients 415K PDF
  [Tip 2 diyabet hastalarında koroner arter hastalığı varlığının ve şiddetinin pentraxin 3 ile ilişkisi]    
  Nadereh Rashtchizadeh, Saeed Askari Sede, Mohammad Ali Ghaffari, Ghorban Mohammadzadeh, Shahla Majidi    
       
044-050 Characterization of polyphenol oxidase during three ripening stages of an eggplant (Solanum melongena L.) fruit: a local type in northeast Anatolia 438K PDF
  [Patlıcan (Solanum melongena L.) meyvesinin polifenol oksidazının üç olgunlaşma safhası boyunca karakterizasyonu: Doğu Anadolu’da yerel bir tip]    
  Hülya Torun, Yakup Kolcuoğlu, Faik Ahmet Ayaz, Ahmet Çolak, Robert Hayes Glew    
       
051-057 Evaluation of oxidative stress balance in acute deep vein thrombosis 368K PDF
  [Akut derin ven trombozunda oksidatif stres dengesinin değerlendirilmesi]    
  Ümit Menteşe, İbrahim Turan, Süheyla Doğan, Ayşegül Sümer, Ceyhun Coşkun, Ahmet Alver, Orhan Veli Doğan, Seda Öztaş Menteşe, Ahmet Menteşe    
       
058-065 Cloning and characterization of DjPRPS gene in freshwater planarian Dugesia japonica 1.20M PDF
  [DjPRPS geninin tatlısu planaryası Dugesia japonica’da tanımlanması ve klonlanması]    
  Changying Shi, Zimei Dong, Hecai Zhang, Fangfang Cheng, Guangwen Chen, Dezeng Liu    
       
066-073 The effects of grape seed extract against toxicity of benzene on liver and kidney tissues of albino mice: biochemical evaluation 1.46M PDF
  [Albino farelerde benzenin böbrek ve karaciğer dokularında toksisitesine karşı üzüm çekirdeği ekstraktının etkisi: biyokimyasal değerlendirme]    
  Kültiğin Çavuşoğlu, Emine Yalçın, Kürşad Yapar, Ertan Oruç, Birgül Gür, Figen Çiçek    
       
074-080 Evaluation of scale-up parameters of bioethanol production from Escherichia coli KO11 486K PDF
  [Escherichia coli KO11 suşundan biyoetanol üretimi için ölçek büyütme parametrelerinin değerlendirilmesi]    
  Irem Deniz, Esra Imamoglu, Fazilet Vardar Sukan    
       
081-087 Structural and functional characterization of solution, gel, and aggregated forms of trypsin in organic solvent-assisted and pH-induced phase changes 1.01M PDF
  Trpsinin çözelti, jel ve agregat formlarının organik çözgen içeren ve pH-tektiklenmiş faz geçişlerinde yapısal ve fonksiyonel incelenmesi    
  Cagatay Ceylan, Bilge Karacicek    
       
Teknik Rapor [Technical Report]
       
088-091 Comparison of four immunoassay analyzers for relationship between thyroid stimulating hormone (TSH) and free thyroxine (FT4) 293K PDF
  [Dört immünolojik ölçüm cihazının tiroid stimüle edici hormon (TSH) ve serbest tiroksin (FT4) arasındaki ilişki yönünden karşılaştırılması]    
  Muhittin A. Serdar, Emre İspir, Taner Ozgurtas, Ozlem Gulbahar, Zahid Ciraci, Hatice Pasaoglu, Ismail Kurt    
       
Editöre Mektup [Letter to the Editor]
       
092-093 An evaluation of hemoglobin and hematocrit levels among the patients with skin cancer and healthy individuals 127K PDF
  [Cilt kanserli hastalardaki hemoglobin ve hematokrit seviyesinin sağlıklı kişilerle karşılaştırılması]    
  Hakan Ayyıldız, Mehmet Kalaycı    
       
       
 
 
   

 

webmaster@TurkJBiochem.com